𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 Đ𝐎̣̂𝐂 𝐐𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐀 𝐱 𝐆𝐑𝐀𝐁𝐅𝐎𝐎𝐃 ❌𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏 ❌

𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 Đ𝐎̣̂𝐂 𝐐𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐀 𝐱 𝐆𝐑𝐀𝐁𝐅𝐎𝐎𝐃 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏 

𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝐹𝑒𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝐺𝑟𝑎𝑏𝐹𝑜𝑜𝑑

📍𝑲𝒉𝒊 𝒎𝒖𝒂 𝒔𝒖̛̃𝒂 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒊 𝒕𝒓𝒂̂𝒏 𝒄𝒉𝒂̂𝒖 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒛𝒆 𝑴 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂𝒚 1 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑩𝒆𝒔𝒕 𝒔𝒆𝒍𝒍𝒆𝒓 ( 𝒅𝒐̀𝒏𝒈 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆𝒔 đ𝒂̀𝒐, 𝒅𝒂̂𝒖, 𝒗𝒂̉𝒊, 𝒃𝒆𝒓𝒓𝒚, đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 đ𝒆𝒏)

📍 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛: đ𝑒̂́𝑛 21/4/2019
📍𝐴́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝐹𝑒𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑎 ( 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝐺𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑉𝑜̃, 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑁𝑖𝑒̂𝑛, Đ𝑜̣̂𝑖 𝐶𝑎̂́𝑛, 𝑌𝑒̂𝑛 𝐿𝑎̃𝑛𝑔, 𝐶𝑎̂̀𝑢 𝐺𝑜̂̃, 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝑇𝑜̂𝑛𝑔)
📍 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑡𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔
📍 𝐴́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̛𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̣̆𝑡 𝑞𝑢𝑎 𝐺𝑟𝑎𝑏
————————–
🏠Website : http://www.feelingteaonline.com
📸Instagram : https://www.instagram.com/feelingteavn/
☎️Hotline : 0982.294.133
#feelingtea #feelingteagiangvo #feelingteanguyenphongsac#feelingteaxadan #Fellingteakhamthien #feelingteadoican#feelingteangoclam #feelingteahadong #feelingteahn #feelingteayenlang#feelingteachualang #feelingteahotungmau #feelingteaiph#feelingtealoduc #feelingteanguyenphongsac #feelingteakhuongha#feelingtealuongthevinh #feelingteathanhnien #feelingteatanmai#feelingteloduc #feelingteaphunghung #feelingteaxadan #feelingteabachmai #feelingteatrandainghia #feelingteacaugo#feelingteacuanam
#feelingteahaibatrung #feelingteanguyenvancu #feelingtealuongthevinh #feelingteaphamngocthach

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *