Bá tước sữa tươi trân châu đường đen

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của Bá tước sữa tươi trân châu đường đen.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.
2 lá trà bá tước  
3 sữa bột  
4 đường đen  
5 đá viên  
6 trân châu đen  
7 Sữa tươi đà lạt  
8 cốc nhựa  
9 ống hút  
10 dập nắp cốc  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *