Bánh Trứng Ngô

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 ngô  
2 dầu ăn  
3 trứng gà  
4 vỏ bánh trứng  
5 hộp xốp bánh trứng  
6 tương ớt  
7 đũa sạch  
8 tương bánh trứng  
9 tương cà chua bình  
     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *