Bánh Trứng Thịt Đùi

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 ngô  
2 dầu ăn  
3 trứng gà  
4 thịt đùi  
5 vỏ bánh trứng  
6 hộp xốp bánh trứng  
7 tương ớt  
8 đũa sạch  
9 tương bánh trứng  
10 tương cà chua bình  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *