Chocolate sữa tươi trân châu đường đen

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của Chocolate sữa tươi trân châu đường đen.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.
2 bột socola  
3 sữa bột  
4 đường đen  
5 đá viên  
6 trân châu đen  
7 Sữa tươi đà lạt  
8 cốc nhựa  
9 ống hút   
10 dập nắp cốc  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *