Cơ sở quận Đống Đa

  1. Số 21, ngõ 29 Láng Hạ
  2. 99 Xã Đàn
  3. 155 Giảng Võ
  4. 219C Khâm Thiên
  5. 163 Chùa Láng