Cơ sở quận Long Biên

  1. 162 Ngọc Lâm
  2. 192 Nguyễn Văn Cừ