Comming soon!!!

Hello all ???????????????

Các member có muốn gặp #Min với Gọi Tên Em ở cửa hàng của Feling Tea k?!
Tuần đầu tiên của tháng 11 Min sẽ đến cửa hàng của #FeelingTea. Các member theo dõi Page #FeelingTea để biết thời gian cụ thể nhé?
?Các bạn nhớ rủ bạn bè đi gặp thần tượng của mình nhé!

https://www.facebook.com/trasuafeelingtea/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *