Đào sả

Đào mát mát

Xả thơm thơm

Đào xả chính là sự kết hợp nhẹ nhàng tươi mát của vị đào và vị xả lạ miệng, đào xả của Feelingtea  thật ngon và riêng biệt 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *