Dâu Tây Cookie

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của Dâu Tây Cookie.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 sữa tươi  
2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.
3 đá viên  
4 bánh oreo  
5 đường nước  
6 kem rich  
7 sốt dâu  
8 cục nén khí  
9 dập nắp cốc  
10 ống hút  
11 côc nhựa  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *