Matcha sữa tươi trân châu đường đen

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của Matcha sữa tươi trân châu đường đen.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 bột matcha  
2 đường nước  
3 đường đen  
4 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.
5 Sữa tươi vinamilk  
6 trân châu đen  
7 đá viên  
8 cốc nhựa  
9 ống hút  
10 dập nắp cốc  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *