Sinh tố dưa hấu

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của Sinh tố dưa hấu.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 dưa hấu  
2 nước tinh khiết  Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.
3 đường nước  
4 đá viên  
5 cốc nhựa  
6 ống hút  
7 dập nắp cốc  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *