Topping Lover

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của Topping Lover.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 Sữa tươi vinamilk  
2 trân châu đen  
3 anchor  
4 bột thạch  
5 sữa bột  
6 bột ovantin  
7 đường nươc  
8 trân châu trắng  
9 sữa đặc  
10 trân châu socola  
11 đá viên  
12 cốc nhựa  
13 ống hút  
14 dập nắp cốc  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *