Trà hồng nhân vải

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của sản phẩm Trà hồng nhân vải.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 lá trà Ô Long    
2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm. 
3 đá viên  
4 đường nước  
5 siro vải  
6 sốt vải  
7 dập nắp cốc  
8 cốc nhựa  
9 ống hút   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *