Trà Hồng

Các chứng nhận nguyên liệu sạch , an toàn đã qua kiểm nghiệm của Trà hồng 

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 lá trà hồng  
2  nước tinh khiết  Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.
3 đá viên  
4 đường nước  
5 dập nắp cốc  
6 cốc nhựa  
7 ống hút  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *