Trà Ô Long

Các chứng nhận nguyên liệu sạch , an toàn đã qua kiểm nghiệm của Trà Ô Long

STT nguyên vật liêu giấy chứng nhận
1 lá trà olong  
2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.
3 đá viên  
4 đường nước  
5 dập nắp cốc  
6 cốc nhựa  
7 ống hút  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *