Trà quất sả

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, đạt an toàn thực phẩm của Trà xanh dâu tây xí muội.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 lá trà hồng  
2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm. 
3 đá viên  
4 đường nước  
5 quất  
6 sả  
7 dập nắp cốc  
8 cốc nhựa  
9 ống hút  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *