Trà sữa Chocomint

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của Trà sữa Chocomint.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 đường nước  
2 sữa bột  
3 bột ovantin  
4 siro bạc hà  
5 nước tinh khiết  Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.
6 đá viên  
7 dập nắp cốc  
8 ống hút  
9 côc nhựa  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *