Trà sữa Cookie

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của Trà sữa Cookie.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 lá trà hồng  
2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm. 
3 đá viên  
4 sữa bột  
5 đường nước  
6 sữa tươi  
7 oreo  
8 kem rich  
9 cục nén khí  
10 dập nắp cốc  
11 ống hút  
12 côc nhựa  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *