Trà sữa Cốt Dừa

thứ tự nguyên vật liêu  
1 bột cốt dừa  
2 siro cốt dừa  
3 sữa bột  
4 đá viên  
5 đường nước  
6  nước tinh khiết  
7 cốc nhựa  
8 ống hút  
9 dập nắp cốc  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *