Trà sữa Creamy

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của Trà sữa Creamy.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 lá trà hồng  
2 nước tinh khiết  
3 đá viên  
4 sữa bột  
5 đường nước  
6 sữa tươi  
7 kem rich  
8 cục nén khí  
9 dập nắp cốc  
10 ống hút  
11 côc nhựa  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *