Trà sữa hoàng gia

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của Trà sữa hoàng gia.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 lá trà hồng  
2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.
3 đá viên  
4 sữa bột  
5 đường nước  
6 bột ovantin  
7 dập nắp cốc  
8 ống hút  
9 côc nhựa  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *