Trà sữa nhân dâu tây

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của Trà sữa nhân dâu tây.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 lá trà hồng   
2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.
3 sữa bột  
4 đá viên  
5 đường nước  
6 dập nắp cốc  
7 cốc nhựa  
8 ống hút   
9 sốt dâu  
10 sữa tươi  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *