Trà sữa nhân vải

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 lá trà hồng  
2 nước tinh khiết  Xét nghiệm nước theo từng địa điểm
3 sữa bột  
4 đá viên  
5 đường nước  
6 dập nắp cốc  
7 cốc nhựa  
8 ống hút  
9 sốt vải  
10 sữa tươi  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *