Trà sữa Uyên ương

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của Trà sữa Creamy.

STT nguyên vật liêu   giấy chứng nhận
1 lá trà hồng  
2 nước tinh khiết  Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.
3 đá viên  
4 sữa bột  
5 đường nước  
6 café  
7 kem rich  
8 dập nắp cốc  
9 ống hút  
10 côc nhựa  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *