trà xanh nhài nhân vải

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của sản phẩm trà xanh nhài nhân vải.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 lá trà xanh  
2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.
3 đá viên  
4 đường nước  
5 siro vải  
6 sốt vải  
7 dập nắp cốc  
8 cốc nhựa  
9 ống hút  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *