Trà sữa Hoàng gia

Hồng trà đặc biệt  Feelingtea  được bổ sung sữa ngậy béo tạo nên vị Trà sữa Hoàng gia đặc biệt , trà sữa hoàng gia không chỉ là một trải nghiệm ấn tượng mà còn mang hương vị khó quên.

Thành phần Trà sữa Hoàng Gia của Feelingtea

Nguyên

liệu/

Thành

phần

Giấy

chứng nhận

xuất xứ

sản phẩm

Ngày sản xuất Ngày nhập kho
LÁ TRÀ HỒNG
OVANTINE  
BỘT KEM COFFE

MATE

NƯỚC

TINH

KHIẾT

ĐÁ VIÊN
ĐƯỜNG 
ỐNG HÚT

CỐC

NHỰA,

NĂP

TRÂN CHÂU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *