Trân châu đường đen đã có tại Feeling Tea!

‼️BIẾT GÌ KHÔNG????
FEELING TEA CÓ TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN RỒI ĐÓ NHA‼️

Trăm nghe không bằng một thấy
Trăm thấy không bằng một thử

Đến ngay Feeling Tea IPH – 241 Xuân Thủy – Cầu Giấy thử ngay đi, còn ngồi xem tin này làm chi nữa ??
————————-
Cơ sở áp dụng bán thử : Feeling Tea IPH – 241 Xuân Thủy Cầu GIấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *