Xá xíu

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận 
1 bánh bao xá xíu  
2 tem bánh bao  
3 giấy nhỏ  
4 túi xách cốc  
5 hộp giây  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *