Combo 9

Combo9 bao gồm :

  • Hamburger thịt muối
  • Sandwich thịt bò
  • Trà hồng sữa trân châu đen, rau câu (size M)
  • Trà xanh nhài sữa trân châu đen, rau câu (size M)

99.000,0