Combo 4

Combo 4 bao gồm:

  • Hamburger thịt bò
  • Trà hồng sữa trân châu đen (size M)

58.000,0