Combo 5

combo5

Combo 5 bao gồm :

  • Bánh trứng thịt bò
  • Trà oolong đặc biệt trân châu đen (size M)

48.000,0