Sữa tươi trân châu đường đen

❌❌Uống 1 lần mà đã thấy nghiện là lỗi của bạn vì dễ tính. Nhưng ngày nào cũng uống là lỗi của Feeling Tea vì đã làm ra sản phẩm đường đen quá ngon ‼️ ?Là anh em với họ nhà trà sữa nhưng sữa tươi trân châu đường đen có thành phần mới lạ, khác […]