Trà hồng

19.000,0

Mô tả

Các chứng nhận nguyên liệu sạch , an toàn đã qua kiểm nghiệm của Trà hồng 

STTnguyên vật liêu giấy chứng nhận
1lá trà hồng  
2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.
3đá viên 
4đường nước 
5dập nắp cốc 
6cốc nhựa 
7ống hút