• CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN TẠI FEELING TEA

  Nhằm mang tới trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, Feeling Tea có đến 4 hình thức thanh toán. Bạn có biết đó là hình thức gì không ?? 1. Thanh toán bằng Tiền Mặt 📍Cách thanh toán truyền thống dễ dàng và quen thuộc nhất của chúng ta đây nè. 2. Thanh toán bằng Grabpay by Moca 📍Giảm 30% trên tổng hóa đơn cho khách hàng thanh toán bằng hình thức Grabpay 3. Thanh toán bằng Vnpay 📍Giảm 20% trên tổng hóa đơn( tối đa 20k) cho khách hàng thanh toán bằng hình thức Vnpay 4. Thanh toán bằng Momo 📍Ví điện tử Momo chắc ai cũng quen thuộc…

 • 𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 Đ𝐎̣̂𝐂 𝐐𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐀 𝐱 𝐆𝐑𝐀𝐁𝐅𝐎𝐎𝐃 ❌𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏 ❌

  𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 Đ𝐎̣̂𝐂 𝐐𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐀 𝐱 𝐆𝐑𝐀𝐁𝐅𝐎𝐎𝐃 ❌𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏 ❌ 𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝐹𝑒𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝐺𝑟𝑎𝑏𝐹𝑜𝑜𝑑 📍𝑲𝒉𝒊 𝒎𝒖𝒂 𝒔𝒖̛̃𝒂 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒊 𝒕𝒓𝒂̂𝒏 𝒄𝒉𝒂̂𝒖 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒛𝒆 𝑴 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂𝒚 1 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑩𝒆𝒔𝒕 𝒔𝒆𝒍𝒍𝒆𝒓 ( 𝒅𝒐̀𝒏𝒈 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆𝒔 đ𝒂̀𝒐, 𝒅𝒂̂𝒖, 𝒗𝒂̉𝒊, 𝒃𝒆𝒓𝒓𝒚, đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 đ𝒆𝒏) 📍 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛: đ𝑒̂́𝑛 21/4/2019 📍𝐴́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝐹𝑒𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑎 ( 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝐺𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑉𝑜̃, 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑁𝑖𝑒̂𝑛, Đ𝑜̣̂𝑖 𝐶𝑎̂́𝑛, 𝑌𝑒̂𝑛 𝐿𝑎̃𝑛𝑔, 𝐶𝑎̂̀𝑢 𝐺𝑜̂̃, 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝑇𝑜̂𝑛𝑔) 📍 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑡𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔 📍 𝐴́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̛𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̣̆𝑡 𝑞𝑢𝑎 𝐺𝑟𝑎𝑏 ————————– 🏠Website : http://www.feelingteaonline.com 📸Instagram : https://www.instagram.com/feelingteavn/ ☎️Hotline : 0982.294.133 #feelingtea #feelingteagiangvo #feelingteanguyenphongsac#feelingteaxadan #Fellingteakhamthien #feelingteadoican#feelingteangoclam #feelingteahadong #feelingteahn #feelingteayenlang#feelingteachualang #feelingteahotungmau #feelingteaiph#feelingtealoduc #feelingteanguyenphongsac #feelingteakhuongha#feelingtealuongthevinh #feelingteathanhnien #feelingteatanmai#feelingteloduc #feelingteaphunghung #feelingteaxadan #feelingteabachmai #feelingteatrandainghia #feelingteacaugo#feelingteacuanam #feelingteahaibatrung #feelingteanguyenvancu #feelingtealuongthevinh #feelingteaphamngocthach

 • 👏👏 𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐀 𝐓𝐑𝐎̛̉ 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐔̛̉𝐀 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐘𝐄̂𝐔 𝐓𝐇𝐈́𝐂𝐇 𝐓𝐑𝐄̂𝐍 𝐆𝐑𝐀𝐁𝐅𝐎𝐎𝐃👏👏

  👏👏 𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐀 𝐓𝐑𝐎̛̉ 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐔̛̉𝐀 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐘𝐄̂𝐔 𝐓𝐇𝐈́𝐂𝐇 𝐓𝐑𝐄̂𝐍 𝐆𝐑𝐀𝐁𝐅𝐎𝐎𝐃👏👏 ℭ𝔞́𝔠 𝔱𝔦́𝔫 đ𝔬̂̀ 𝔠𝔲̉𝔞 𝔰𝔲̛̃𝔞 𝔱𝔲̛𝔬̛𝔦 𝔱𝔯𝔞̂𝔫 𝔠𝔥𝔞̂𝔲 đ𝔲̛𝔬̛̀𝔫𝔤 đ𝔢𝔫 đ𝔞̂𝔲 𝔞̣??? ℌ𝔞̃𝔶 𝔠𝔥𝔬 𝔉𝔢𝔢𝔩𝔦𝔫𝔤 𝔗𝔢𝔞 𝔱𝔥𝔞̂́𝔶 𝔠𝔞́𝔫𝔥 𝔱𝔞𝔶 𝔠𝔲̉𝔞 𝔠𝔞́𝔠 𝔟𝔞̣𝔫 𝔫𝔞̀𝔬! ❌𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐎𝐅𝐅 𝟓𝟎% TOÀN BỘ MENU VỚI CÁC ĐƠN ĐẶT HÀNG TRÊN GRAB ĐẾN 7/4/2019❌ Món quà đặc biệt của GrabFood dành tặng riêng cho Feeling Tea member. Còn ngại ngùng chi, đặt hàng ngay để hưởng ưu đãi siêu hấp dẫn này để chúc mừng Feeling Tea nhé ————————– 🏠Website : http://www.feelingteaonline.com 📸Instagram : https://www.instagram.com/feelingteavn/ ☎️Hotline : 0982.294.133 #feelingtea #feelingteagiangvo #feelingteanguyenphongsac#feelingteaxadan #Fellingteakhamthien #feelingteadoican#feelingteangoclam #feelingteahadong #feelingteahn #feelingteayenlang#feelingteachualang #feelingteahotungmau #feelingteaiph#feelingtealoduc #feelingteanguyenphongsac #feelingteakhuongha#feelingtealuongthevinh #feelingteathanhnien #feelingteatanmai#feelingteloduc #feelingteaphunghung #feelingteaxadan #feelingteabachmai #feelingteatrandainghia #feelingteacaugo#feelingteacuanam #feelingteahaibatrung #feelingteanguyenvancu #feelingtealuongthevinh #feelingteaphamngocthach

 • KHÁM PHÁ DÒNG STRAWBERRY CÙNG FEELING TEA

  🍓Một chút dâu – Cho cuộc sống thêm nhiệm màu🍓 ➡️Cùng Feeling Tea khám phá dòng sản phẩm 🍓 Strawberry Series 🍓 xem thức uống đang siêu hottt này được tạo ra như thế nào nhé  

 • HÔM NAY EM THẾ NÀO – THẬT LÀ VÀNG TƯƠI VỚI MANGO SERIES FEELING TEA

  ‼️‼️ BỘ TỨ SIÊU NHÂN GIẢI CỨU MÙA HÈ XUẤT CHIÊU‼️‼️ 🍃 Tiếp nối seri trà trái cây mùa hè sau trà nhân vải, Feeling Tea ra mắt bộ tứ siêu đẳng Xoài nhiệt đới – Mango series 🍃 Bộ tứ siu nhưn chúng mình là ai nè: ✨ Lassy xoài ✨ Olong xoài ✨ Olong xoài kem mặn ✨ Xoài sữa chua đá nhuyễn 💥BÙNG NỔ VỊ XOÀI – SẢNG KHOÁI VỊ TRÀ 💥 💥UỐNG LÀ XUÝT XOA – NGÀY NÀO CŨNG GHÉ💥

 • SALE OFF 50% STRAWBERRRY SERIES

  🍓Một chút dâu – Cho cuộc sống thêm nhiệm màu🍓 TIn vui cho ai trót lỡ say đắm 🍓Strawberry series 🍓 của Feeling Tea nè .. 🌟SALE OFF 50% TOÀN BỘ SẢN PHẨM THUỘC DÒNG MÀU HƯỜNG STRAWBERRYYY🌟 ☑️Thời gian : 30/3-10/4/2019 ☑️ÁP dụng toàn bộ 27 cơ sở Feeling Tea Hà Nội ☑️ Sản phẩm áp dụng : Dòng sản phẩm 🍓 Strawberry Series 🍓 ☑️Phí giảm chưa bao gồm topping ☑️ Áp dụng các đơn hàng mua trực tiếp tại cửa hàng ☑️Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mại khác nếu có ————————– 🏠Website : http://www.feelingteaonline.com 📸Instagram : https://www.instagram.com/feelingteavn/ ☎️Hotline : 0982.294.133 #feelingtea #feelingteagiangvo #feelingteanguyenphongsac#feelingteaxadan #Fellingteakhamthien #feelingteadoican#feelingteangoclam #feelingteahadong #feelingteahn #feelingteayenlang#feelingteachualang #feelingteahotungmau #feelingteaiph#feelingtealoduc #feelingteanguyenphongsac #feelingteakhuongha#feelingtealuongthevinh #feelingteathanhnien #feelingteatanmai#feelingteloduc #feelingteaphunghung #feelingteaxadan #feelingteabachmai #feelingteatrandainghia #feelingteacaugo#feelingteacuanam #feelingteahaibatrung #feelingteanguyenvancu #feelingtealuongthevinh #feelingteaphamngocthach

 • Sữa tươi trân châu đường đen

  ❌❌Uống 1 lần mà đã thấy nghiện là lỗi của bạn vì dễ tính. Nhưng ngày nào cũng uống là lỗi của Feeling Tea vì đã làm ra sản phẩm đường đen quá ngon ‼️ 🥛Là anh em với họ nhà trà sữa nhưng sữa tươi trân châu đường đen có thành phần mới lạ, khác biệt so với trà sữa truyền thống, đó là sự kết hợp giữa sữa tươi thanh trùng không đường và trân châu thơm đậm vị đường đen tạo nên sức hút khó cưỡng. 🥛Ngoài sữa tươi trân châu đường đen thông thường, Feeling Tea còn có thêm 3 loại cũng thuộc dòng seri đường đen…

 • Các sản phẩm best choice tại Feeling Tea

  Các sản phẩm được ưa chuộng tại Feeling Tea  Mới nhất, khác lạ nhất, ưa chuộng nhất! ————————–—————- ?Website : http://www.feelingteaonline.com/ ?Instagram : https://www.instagram.com/feelingteavn/ ☎️Hotline : 0982.294.133 #feelingtea #feelingteagiangvo#feelingteanguyenphongsac #feelingteaxadan#Fellingteakhamthien #feelingteadoican#feelingteangoclam #feelingteahadong#feelingteahn #feelingteayenlang#feelingteachualang #feelingteahotungmau#feelingteaiph #feelingtealoduc#feelingteanguyenphongsac #feelingteakhuongha#feelingtealuongthevinh #feelingteathanhnien#feelingteatanmai #feelingteloduc#feelingteaphunghung #feelingteaxadan#feelingteabachmai #feelingteatrandainghia#feelingteacaugo #feelingteacuanam #feelingteahaibatrung  

 • ?TẶNG NGAY HỒNG SỮA KHI LÀ THÀNH VIÊN FEELING TEA?

  “Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, những cái khác có hay không không quan trọng” ?Gia đình Feeling Tea vẫn luôn mở rộng vòng tay chào đón các bạn mọi lúc mọi nơi,  ⚡️Đặc biệt tặng ngay 1 hồng sữa ( size M) khi gia nhập đại gia đình trà sữa ” Cảm Xúc” ⚠️Quét ngay mã Zalo để đăng kí thành viên nhé!!! ………………………………. Website : http://www.feelingteaonline.com Instagram : https://www.instagram.com/feelingteavn/ Hotline : 0982.294.133 #feelingtea #feelingteagiangvo #feelingteanguyenphongsac#feelingteaxadan #Fellingteakhamthien #feelingteadoican#feelingteangoclam #feelingteahadong #feelingteahn #feelingteayenlang#feelingteachualang #feelingteahotungmau #feelingteaiph#feelingtealoduc #feelingteanguyenphongsac #feelingteakhuongha#feelingtealuongthevinh #feelingteathanhnien #feelingteatanmai#feelingteloduc #feelingteaphunghung #feelingteaxadan #feelingteabachmai #feelingteatrandainghia #feelingteacaugo#feelingteacuanam #feelingteahaibatrung