Sinh tố dưa hấu sữa tươi

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của Sinh tố dưa hấu sữa tươi.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 dưa hấu  
2 nước tinh khiết Xét nghiệm nước theo từng địa điểm. 
3 đường nước  
4 sữa tươi  
5 đá viên  
6 cốc nhựa  
7 ống hút  
8 dập nắp cốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *