Trà olong xoài

Các chứng nhận nguyên liệu sạch, an toàn thực phẩm của sản phẩm Trà olong xoài.

STT nguyên vật liêu  giấy chứng nhận
1 Lá trà Ô long    
2 nước tinh khiết  Xét nghiệm nước theo từng địa điểm.
3 đá viên  
4 đường nước  
5 xoài tươi  
6 sốt xoài  
7 dập nắp cốc  
8 cốc nhựa  
9 ống hút   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *