Trà xanh nhài kem mặn

Thành phần trà xanh nhài kem mặn

Nguyên liệu/ Thành phần Giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm Ngày sản xuất Ngày nhập kho
Lá trà xanh
Kem anchor
Đá viên
Đường       
  Ống hút

Cốc nhựa, nắp
Trân châu trắng
Trân châu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *